Bl 2 EL


Ysgol Griffith Jones

Mrs E Lewis's Class

Dosbarth Arthur

 Arthur

 

This is a Welsh medium class of year 1 and 2 children. It is a colourful and welcoming  classroom. There is a role play area, a building area and a well stocked reading corner making it an excellent learning environment. 

Themau Bl 1 a 2 / Year 1 and 2 Themes

 

Cylch 1 / Cycle 1

Cylch 2 / Cycle 2

 

 

 Tymor yr Hydref / Autumn Term

Carnifal / Carnival

  

Albwm y Teulu / Family Album

 

Cofiwch, Cofiwch / Remember, Remember 

Popio-Fyny / Pop Up

  

 

 Tymor y Gwanwyn / Spring Term

Archwilwyr Cymuned / Community Explorers

 

Enfys Trydan / Electric Rainbow

 

Hapusrwydd / Happiness

 

Archarwyr / Super Heroes

 

 

 

Tymor yr Haf / Summer Term

Tyfu Pethau / Growing

  

Y Byd Mawr Crwn / Big Wide World

 

‘Drychwch! Tir!’ / Land Ahoy

 

Cuddfannau a Dant y Llew / Dens and Dandelions