51.8236363,-4.489486700000043,13

Cysylltu a ni

Ysgol Griffith Jones
Heol yr Orsaf San Cler
Sir Gaerfyrddin, SA33 4BT

Ffôn:01994 230 589
Ebost:admin@griffith.ysgolccc.org.uk


Ysgol Griffith Jones

Staff / Cysylltwch

 

Prifathro - Mr E Davies 

Athrawon

Dirprwy - Mrs M Giles - Blwyddyn 6 (A) 

Pennaeth Cynorthwyol - Mrs K Jenkins - Derbyn a Blwyddyn 1(A)

Mr D Toms - Blwyddyn 4, 5 & 6 (B) 

Miss L Davies - Blwyddyn 6 (A) 

Mr R Thomas -Blwyddyn 5 (A) 

Miss K Evans - Blwyddyn 4 (A)

Mrs R Taylor - Blwyddyn 2 & 3 (B)

Mrs E Thomas - Blwyddyn 3 (A)

Mrs E Lewis - Blwyddyn 2 (A)

Mrs C Jenner - Blwyddyn 1 (A) 

Miss E Evans - Derbyn (A) 

Mrs Ll Griffiths - Meithrin 

Mrs R Davies (PPA) 

Miss C Williams (PPA)

Mrs L Jones (PPA)

Mrs Ff James (PPA) 


Cynorthwywyr 

Mrs A Jones  

Mrs L Davies 

Mrs C Pindair 

Mrs W Rees 

Mrs T Page 

Mrs J Mason 

Mrs A Thomas 

Mrs R Griffiths


Goflawr  

Mr Henry Owen 


Swyddog Gweinyddu a Chyllid 

Mrs E Evans 


Cysylltu 

Rhif Ffon - 01994 230589 

Rhif Ffacs - 01994 230280 

cyfeiriad e-bost - admin@griffith.ysgolccc.org.uk