Bl 2 EL


Ysgol Griffith Jones

Dosbarth Mrs E Lewis

Dosbarth Arthur

Arthur 

 

Dosbarth Mrs Lewis – Dosbarth cyfrwng Cymraeg o blant blwyddyn 1 a 2 yw hwn. Mae’n ddosbarth croesawgar a lliwgar. Ceir murluniau lliwgar i arddangos gwaith y plant, a cheir ardal greadigol, cornel ddarllen ac ardal thematig sy'n gwneud awyrgylch dysgu arbennig.  

Themau Bl 1 a 2 / Year 1 and 2 Themes

 

Cylch 1 / Cycle 1

Cylch 2 / Cycle 2

 

 

 Tymor yr Hydref / Autumn Term

Carnifal / Carnival

  

Albwm y Teulu / Family Album

 

Cofiwch, Cofiwch / Remember, Remember 

Popio-Fyny / Pop Up

  

 

 Tymor y Gwanwyn / Spring Term

Archwilwyr Cymuned / Community Explorers

 

Enfys Trydan / Electric Rainbow

 

Hapusrwydd / Happiness

 

Archarwyr / Super Heroes

 

 

 

Tymor yr Haf / Summer Term

Tyfu Pethau / Growing

  

Y Byd Mawr Crwn / Big Wide World

 

‘Drychwch! Tir!’ / Land Ahoy

 

Cuddfannau a Dant y Llew / Dens and Dandelions